[if IE 6]> [endif]
header Image header Image

 

   
TherapieVorming
werken met ouders
'In mijn werk als relatie- en gezinstherapeut is verbindend werken, verbindend denken een uitgangspunt.  Mensen hebben nood aan goede banden met familie en met hun omgeving' - erkend E.F.T. relatietherapeut
vorming, opleiding en coaching opvoedingsondersteuning - werken met ouders
Lees meer over mijn therapiepraktijk Lees meer over mijn vormingswerk